20 بهمن 1401
حسنعلي آقاجاني

حسنعلی آقاجانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری- گروه مدیریت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302571
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان تعيين و وزن دهي استراتژي هاي تاب آوري در زنجيره تأمين ايران خودرو
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
استراتژی؛ ایران خودرو؛ بازیابی؛ تاب آوری؛ شکست.
مجله چشم انداز مدیریت صنعتی
شناسه DOI
پژوهشگران کاظم روانستان (نفر اول) ، حسنعلی آقاجانی (نفر دوم) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر سوم) ، محمود یحیی زاده فر (نفر چهارم)

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی زنجیره تأمین تاب­آور شرکت ایران­خودرو می­پردازد. هدف این پژوهش تعیین استراتژی­هایی است که بتواند از وقوع توقفات در خطوط تولید ایران­خودرو جلوگیری کند و یا در صورت توقف، با کمترین زمان ممکن به حالت قبل از شکست یا مطلوب­تر از آن بازیابی شود؛ همچنین این پژوهش وزن هر یک استراتژی­های تاب­آوری را در زنجیره تأمین ایران­خودرو تعیین می کند. در این پژوهش کلیه حالت های شکست که ظرفیت توقف خطوط تولید ایران­خودرو را دارد از طریق مبانی نظری و نظرهای خبرگان شناسایی شد. در این پژوهش از تکنیک FMEA و FAAO فازی برای تعیین استراتژی­های تاب آوری استفاده شده است. همچنین وزن استراتژی­های تاب­آوری با استفاده از روش DANP فازی مشخص شد. خبرگان از طریق تکنیک­های FMEA و FAAO تعداد 15 استراتژی برای تاب­آور ساختن زنجیره تأمین ایران­خودرو معرفی کردند. مطابق با تکنیک FDANP نیز وزن هر یک از این استراتژی­ها مشخص شد.