20 بهمن 1401
حسنعلي آقاجاني

حسنعلی آقاجانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری- گروه مدیریت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302571
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی عوامل مؤثر بر بقاء شرکت ها بر اساس ویژگی های کسب وکار، شاهد تجربی:شرکت های صنایع غذایی منتخب استان مازندران
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بقاء، ماندگاری، ویژگی های کسب و کار، شرکت های تازه وارد
پژوهشگران سید حمید رحیمی نیاکی (دانشجو) ، حسنعلی آقاجانی (استاد راهنما) ، محمد ولی پور خطیر (استاد مشاور)

چکیده

در قرن بیست و یکم دایره رقابت سازمان ها و شرکت ها در جذب مشتریان و فروش بیشتر محصولات و خدمات بسیار دشوار و تنگ شده است. به همین دلیل سازمان ها در تلاشند تا با استفاده از ابزارهای مختلف گوی رقابت را در این عرصه دشوار از رقبا بربایند. بسیاری از سازمان ها توان ادامه فعالیت را از دست داده و از بازار رقابت خارج می شوند و مرگ سازمانی را تجربه می کنند. لذا مطالعه پیرامون بقای بنگاه ها حائز اهمیت می باشد. در بازارهای رقابتی امروزه که پیوسته در حال تغییر و تحول هستند، شرکت ها برای بقاء نیازمند ایجاد تغییراتی در رویه ها و استراتژی های خود هستند. جهانی شدن و تغییرات سریع فن آوری در دهه های اخیر نیاز به درک بهتر اثرات بین المللی را بر بقای شرکت ها افزایش داده است. تحقیق حاضر، تحقیقی توصیفی و کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی است که به بررسی پدیده مستند و تکراری در شرایط جدید در یک مقطع زمانی می پردازد. در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن شرایط محیطی و محاطی حاکم بر شرکتهای دوکا، صالح و گلا با به کار گیری تکنیک دنپ و با توجه به توانمندی های این روش به دنبال تعیین درجه اهمیت هر یک از معیار های بکار گرفته در تحقیق هستیم. جامعه آماری این تحقیق از متخصصان و مدیران دارای حداقل 5 سال سابقه کار مفید که دارای تجربه و دانش مرتبط با موضوع پژوهش هستند تشکیل می شود. پس از تأیید چارچوب تحقیق، وزن معیارهای مدل با استفاده از نظر خبرگان و با استفاده از تکنیک DANP محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سطح ویژگی های شرکت معیار میزان نوآوری، درسطح ویژگی های صنعت معیار R&D، در سطح کلان، معیار شرایط اجتماعی .و در سطح صادرات، بین المللی شدن بیشترین درجه اهمیت را کسب کرده اند.