20 بهمن 1401
حسنعلي آقاجاني

حسنعلی آقاجانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری- گروه مدیریت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302571
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان مقايسه تطبيقي پيچيدگي اقتصادي كشورهاي منتخب در بستر نظام ملي نوآوري
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نظام ملی نوآوری, پیچیدگی اقتصادی, اقتصاد دانش بنیان
مجله پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای
شناسه DOI https://doi.org/10.22067/erd.v25i16.73197
پژوهشگران محمد مهدی احمدیان (نفر اول) ، حسنعلی آقاجانی (نفر دوم) ، میثم شیرخدایی (نفر سوم) ، امیر منصور طهرانچیان (نفر چهارم)

چکیده

نظام ملی نوآوری یک عامل ضروری، مؤثر و پویا برای توسعۀ کشورها و از عوامل کلیدی رشد اقتصادی و رقابت پذیری به شمار می رود. نظامی موفق خواهد بود که ایده هایی را که در دانش و فناوری فعلی موجود است، درک کند و آن ها را به نوآوری در سطح مؤسسات، سازمان ها و کارخانجات تبدیل کند. برای اندازه­گیری میزان دانش به­کاررفته در تولیدات کشورها، شاخص­های مختلفی وجود دارد که یکی از ایـن شـاخص­هـا، شـاخص پیچیدگی اقتصادی[1] است. در این مقاله ضمن اشاره ای مختصر به نظام ملی نوآوری کشورهای منتخب، به مقایسه پیچیدگی اقتصادی این کشورها می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد کشور ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در رابطه با شاخص پیچیدگی اقتصادی، جایگاه بسیار ضعیفی دارد و نیازمند تقویت نظام ملی نوآوری برای بهبود شرایط است.