20 بهمن 1401
حسنعلي آقاجاني

حسنعلی آقاجانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری- گروه مدیریت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302571
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
نوع شناسی شاخص های موثر بر عملکرد سازمانی شرکت های مشارکتی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
عملکرد سازمانی، شرکت های مشارکتی
پژوهشگران حسنعلی آقاجانی (نفر اول) ، حمیدرضا فلاح لاجیمی (نفر دوم) ، امین دولتی (نفر سوم)

چکیده

مهمترین وجه تمایز انسان با سایر حیوانات قدرت فکری اوست و با بهره گیری از چنین قدرتی است که از همکاری و مشارکت همنوعان خود استفاده می کند. امروزه صاحب نظران علم مدیریت به این نتیجه رسیده اند که استفاده ازکار گروهی کلید حل بسیاری از معضلات سازمان بوده و بهره وری واحدهای کاری را به نحو قابل ملاحظه ای افزایــــش می دهد.مشارکت شاید تنها رایج ترین موضوع در بررسی و باز کاوی رفتار سازمانی در اداره عمومی است. اولویت بندی و بررسی فاکتورهای مشارکت در سازمان ها در کانون توجه پژوهشگران رفتار انسانی به ویژه بر مدیریت علمی، جای دارد. در جنبش دهه 1960 و دهه 1970 و امور اداری عمومی نو، مشارکت جایی نمایان داشت، و بخش عمده کوشش در بالندگی سازمان را هم اکنون در اختیار دارد. مشارکت یک مفهوم بنیادی در بررسی انگیزش و نیز موضوعی بنیادی در بررسی تصمیم گیری است، زیرا در گسترده فراگرد انتخاب و گزینش جایگاهی ویژه دارد. با این همه به رغم بسیاری از گواهه های حاکی از اهمیت مشارکت در مدیریت عمومی، بسیاری از سازمانهای دولتی همچنان ساختار رده بندی شده را حفظ کرده، از راه فرادگردهای غیر مشارکتی، و به نسبت متمرکز، به کار می پردازند.شرکت های تجاری جدیدی که وارد عرصه رقابت در بازار می شوند ناچارا هزینه های زیادی همچون استخدام پرسنل خبره، در اختیار گرفتن فضای کاری، بودجه مربوط به واحدهای تحقیق و توسعه، لوازم و تجهیزات و .... در نظر می گیرند این شرکت ها همچنین دارای تمایلاتی از قبیل جهانی شدن، افزایش مشتریان ثابت، افزایش سود آوری و... هستند و در عین حال با محدودیت ها و مشکلاتی از جمله کمبود منابع، تغییرات سریع تکنولوژی و بازار روبرو هستند. وجود شرکت هایی که در بازار ها با هم رقابت می کنند باعث حفظ روحیه رقابت پذیری می شود راه منطقی برای رسیدن به این اهداف و آرمان ها عمل مشارکت در سازمان هاست. در مقاله حاضر ضمن مرور ادبیات موضوعی مربوط به اولویت بندی عوامل مؤثربر عملکرد شرکت های مشارکتی همچون تنوع محصول ، تنوع خدماتی و .... به دسته بندی جدیدی خواهیم پرداخت. (Rouse, 2014)