1403/01/25
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
شناسایی عوامل مؤثر بر هم آفرینی برند در جوامع برند رسانه های اجتماعی میثم شیرخدایی، بهاره عابدین، سیما داداش پور (1401)
Machine Learning in Behavioral Finance: A Systematic Literature Review Navid Hojaji, mahmood yahyazadehfar, Bahareh Abedin (2022)
واکاوی مفهوم مسئولیت اجتماعی دیجیتال: بررسی عملکرد کسب وکارهای ایرانی بهاره عابدین، سحر مهدی پور، آرزو حسین زاده، حمیده هنرمند حقیقی (1401)
Investigating the Antecedents of Brand Citizenship Behavior in financial institutes MALIHE SYAVOSHY, Bahareh Abedin, maliheh dehghani dashtbani (2020)
درآمدی بر پیشران های داخلی اجرای موفق استراتژی: پژوهشی ترکیبی بهاره عابدین، شهناز اکبری، اسماعیل جلیلی، محمد علی دلخون (1399)
طراحی مدل مفهومی ترک خدمت افراد مستعد از سازمان های ایران: پژوهشی اکتشافی در صنعت ICT بهاره عابدین، شهناز اکبری، طیبه عباس نژاد، ناهید امراللهی (1399)
مقاله ارائه شده
رهبری کسب و کار در بحران، مروری بر ادبیات زهره عموئی، مرتضی موقر، بهاره عابدین (1400)
شناسایی مهمترین عوامل موثر بر جوانسازی برند راضیه بابائی، ابوالحسن حسینی، بهاره عابدین (1400)
کتاب
مدیریت تبلیغات و برندسازی ملیحه سیاوشی، بهاره عابدین (1402)
مدیریت برند و تبلیغات (رویکردی کاربردی) ملیحه سیاوشی، بهاره عابدین (1399)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه

علایق پژوهشی

  • همکاری دانشگاه و صنعت
  • علوم شناختی و تفکر استراتژیک
  • استراتژی رفتاری
  • مدیریت و تصمیم گیری استراتژیک
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه مدیریت اجرایی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران (1401 - ادامه دارد)
  • دبیر کمیته طرح تحول ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت دانشگاه مازندران (1400 - ادامه دارد)
  • دبیر کمیته کوآپ دانشگاه مازندران (1399 - ادامه دارد)
بیشتر