1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
رهبری کسب و کار در بحران، مروری بر ادبیات
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رهبری کسب و کار در بحران، مروری بر ادبیات
سال 1400
پژوهشگران زهره عموئی ، مرتضی موقر ، بهاره عابدین

چکیده

رهبری کسب و کار در بحران، مروری بر ادبیات