1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
مزیت ها و چالش های طرح کواپ
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
مزیت ها و چالش های طرح کواپ
سال 1399
پژوهشگران بهاره عابدین

چکیده

مزیت ها و چالش های طرح کواپ