1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
دبیر کارگروه دبیرخانه طرح تحول جامعه و صنعت دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
دبیر کارگروه دبیرخانه طرح تحول جامعه و صنعت دانشگاه مازندران
سال 1399
پژوهشگران بهاره عابدین

چکیده

دبیر کارگروه دبیرخانه طرح تحول جامعه و صنعت دانشگاه مازندران