1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیر داخلی نشریه مدیریت منابع انسانی پایدار
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
مدیر داخلی نشریه مدیریت منابع انسانی پایدار
سال 1400
پژوهشگران بهاره عابدین

چکیده

مدیر داخلی نشریه مدیریت منابع انسانی پایدار