1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو شورای سیاستگذاری طرح کمند
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
عضو شورای سیاستگذاری طرح کمند
سال 1400
پژوهشگران بهاره عابدین

چکیده

عضو شورای سیاستگذاری طرح کمند