1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو کمیته سیاستگذاری CO-OP
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
کمیته کو آپ
سال 1399
پژوهشگران بهاره عابدین

چکیده

عضو کمیته سیاستگذاری CO-OP