1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیریت تبلیغات و برندسازی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
مدیریت تبلیغات و برندسازی
سال 1402
پژوهشگران ملیحه سیاوشی ، بهاره عابدین

چکیده

مدیریت تبلیغات و برندسازی