1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی الگوی پیشنهادی پایداری راهبرد یکپارچگی سازمان های دولتی در ایران با استفاده از مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
طراحی الگوی پیشنهادی پایداری راهبرد یکپارچگی سازمان های دولتی در ایران با استفاده از مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)
سال 1401
پژوهشگران شهناز اکبری امامی ، بهاره عابدین ، اسماعیل جلیلی

چکیده

طراحی الگوی پیشنهادی پایداری راهبرد یکپارچگی سازمان های دولتی در ایران با استفاده از مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)