1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی مهمترین عوامل موثر بر جوانسازی برند
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شناسایی مهمترین عوامل موثر بر جوانسازی برند
سال 1400
پژوهشگران راضیه بابائی ، ابوالحسن حسینی ، بهاره عابدین

چکیده

شناسایی مهمترین عوامل موثر بر جوانسازی برند