1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت اجتماعی استراتژی: رویکردی تفسیری به چگونگی وضع استراتژی ها در سازمان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ساخت اجتماعی استراتژی رویکردی تفسیری به چگونگی وضع استراتژی ها در سازمان
سال 1401
مجله پژوهشنامه مديريت اجرايي
شناسه DOI
پژوهشگران بهاره عابدین

چکیده

ساخت اجتماعی استراتژی رویکردی تفسیری به چگونگی وضع استراتژی ها در سازمان