1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیریت برند و تبلیغات (رویکردی کاربردی)
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
مدیریت برند و تبلیغات (رویکردی کاربردی)
سال 1399
پژوهشگران ملیحه سیاوشی ، بهاره عابدین

چکیده

مدیریت برند و تبلیغات (رویکردی کاربردی)