1403/03/03

سلیمان یحیی زاده جلودار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302601

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی میزان رضایت از زندگی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران و رابطه آن با ابعاد شخصیتی سید مهدی متولیان، فریماه دوکوشکانی، سلیمان یحیی زاده جلودار (1398)
مقاله ارائه شده
اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری فردی و اجتماعی در دانش آموزان دختر سلیمان یحیی زاده جلودار، نوشین شیرزاد حمزه کلایی (1402)
اثربخشی واقعیت درمانی بر مسولیت پذیری کارمدا شبکه بهداشت فریدونکنار حوا محمودزاده، سلیمان یحیی زاده جلودار، رویا آزادی (1400)
اثر بخشی بازی های سنتی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم شهرستان فریدونکنار رقیه رحمانی، سلیمان یحیی زاده جلودار، شعبانعلی باقریان (1399)
نقش تحصیلات والدین در پیشرفت تحصیلی دختران دانش آموز سید مهدی متولیان، سلیمان یحیی زاده جلودار (1398)
رابطه دیندار بودن دختران و دینداری والدین آنان سید مهدی متولیان، سلیمان یحیی زاده جلودار (1397)
نقش والدین در آموزش فرزندان در خانواده سید مهدی متولیان، سلیمان یحیی زاده جلودار (1397)
پایان نامه
تحلیل رمان تنگسیر و جای خالی سلوچ بر اساس نظریه‌ی خودشکوفایی کارل راجرز سیده زهرا میرحسینی، سلیمان یحیی زاده جلودار، غلامرضا پیروز (1401)