1403/03/24

سلیمان یحیی زاده جلودار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302601

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش والدین در آموزش فرزندان در خانواده
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بچه ها، تحصیلات، روابط خانوادگی، نقش پدر، نقش مادر
سال 1397
پژوهشگران سید مهدی متولیان ، سلیمان یحیی زاده جلودار

چکیده

آموزش در منزل اصطلاحی است که اثر آموزش والدین را روی فرزندان نشان می دهد. این موضوع ثابت شده که در محیط های خانوادگی مختلف بچه ها معمولا تجربیات متنوعی از انجام فعالیت های گوناگون بدست می آورند و تاثیرات متفاوتی را از افرادی که با هم زندگی می کنند بدست می آورند. پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی است که به روش مطالعه ی اسنادی(کتابخانه ای) استفاده شده است در این مقاله ما می خواهیم تاثیر آموزش والدین در محیط خانواده را روی فرزندان تحلیل کنیم و اینکه چرا هر خانواده ای تاثیر بلقوه آموزشی متفاوتی دارد. در جامعه کنونی خانواده مسئولیت های بسیار سنگینی بر عهده دارد، چرا که باید از سلامت فرزندان مراقبت لازم را بعمل آورد. همچنین والدین می بایست بچه ها را از شرایط فیزیک بدنی، آموزش و تحصیلات کلی، توانایی ذهنی، ایجاد و شکل گیری ارزشهای اخلاقی مناسب، اعتقادات و گرایشهای مذهبی و ایجاد عادت های فرهنگی ساخت یافته در محیط خانواده و یا جامعه محل سکونت کودک مراقبت نمایند و تلاش های لازم را در این مسیر بکار گیرند. از سوی دیگر، والدین باید شرایطی برای آمادگی بچه ها جهت حضور در محیط کاری و همچنین ایجاد و شکل گیری شخصیت در کودک تلاش نماید.