1403/01/25
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فوتونیک (1386 - 1392)
    عنوان رساله:
  • کارشناسی ارشد فیزیک اتمی- مولکولی (1383 - 1386)
    عنوان رساله:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مقاله ارائه شده
بررسی ویژگی های تخلیه کرونای منفی سیم-میله با استفاده از تصویربرداری شلیرین فایزه اسماعیل زاده آرایی، فرشاد صحبت زاده لنبر، حامد سلطانی، سودابه نوری جویباری (1399)
جایگزیدگی اندرسون نور با اثر جذب دوفوتونی و کر در موجبرهای آرایه ای امین قادی، سودابه نوری جویباری، محمدرضا پنجه پور (1395)
بهبود قدرت تفکیک فضایی در حسگرهای توزیعی فیبر نوری بر پایه همبستگی با استفاده از روش همبستگی فازی محسن منصور سمائی، عبدالله ملک زاده، سودابه نوری جویباری، رسول پاشایی (1395)
تولید لیزر بریلوئن فیبری سودابه نوری جویباری، مهدی موحدی، حمید لطیفی (1394)
محاسبه ی انتشاردرفیبرنوری غیریکنواخت باتقارن استوانه ای به روش المان محدود راضیه گنویی زاده، سودابه نوری جویباری، حمید لطیفی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
ساخت سنسور توزیعی آکوستیک فیبرنوری سودابه نوری جویباری (1402)
توسعه سامانه تست حسگر فیبری حفاظت پیرامونی سودابه نوری جویباری، علی همتی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1400)
ساخت حسگر فیبری حفاظت پیرامونی سودابه نوری جویباری، مریم شاکری، فاطمه ملکی ورکی، علی همتی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1399)
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی حسگر توزیعی فیبر نوری برای اندازه گیری دما در صنعت برق سودابه نوری جویباری، امین قادی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1397)
سخنرانی
فناوری حسگرهای فیبر نوری سودابه نوری جویباری (1402)
حسگر فیبری حفاظت پیرامونی سودابه نوری جویباری (1398)
احساسگر توزیعی فیبری سودابه نوری جویباری (1392)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
دبیر جشنواره کاوش سودابه نوری جویباری (1401)
آموزش نرم افزار زیمکس سودابه نوری جویباری (1398)
اموزش نرم افزار متلب سودابه نوری جویباری (1398)
آموزش کار با فیبر نوری سودابه نوری جویباری (1398)
کاربردهای نوین لیزر در پزشکی سودابه نوری جویباری (1397)
آشنایی با فیبر نوری سودابه نوری جویباری (1397)
آموزش نرم افزار متلب سودابه نوری جویباری (1397)
ارزیابی درونی گروه ها سودابه نوری جویباری (1395)
جایگاه علم در نظام آموزشی کشور سودابه نوری جویباری (1395)
سنجش و ارزشیابی سودابه نوری جویباری (1394)
معرفت شناسی سودابه نوری جویباری (1393)
میان رشته ای ها فرصت ها و چالش ها سودابه نوری جویباری (1393)
اخلاق حرفه ای سودابه نوری جویباری (1393)
آشنایی با نرم افزار COMSOL MULTIPHYSICS 4.3 سودابه نوری جویباری (1392)
آشنایی با نرم افزار ANSYS FLUENT 14 سودابه نوری جویباری (1392)
کسب عنوان برتر پژوهشی
ابداع، اختراع یا اکتشاف
فعالیت های علمی اجرایی
راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی فوتنیک امین قادی، سودابه نوری جویباری (1397)
پایان نامه
ساخت و مشخصه یابی لنز Grating-Fresnel با استفاده از پلیمر مجید موسوی، زینب چناری، سعید میرزانژاد، سودابه نوری جویباری (1401)
طراحی و ساخت کرنش‌سنج فیبر نوری امیرمحمد میرزائی، امین قادی، فرشاد صحبت زاده لنبر، سودابه نوری جویباری (1401)
ساخت و مشخصه یابی توری پراش غیریکنواخت مهدی حسینی، زینب چناری، سعید میرزانژاد، سودابه نوری جویباری (1401)
طراحی و ساخت روشنایی میکروپلاسمایی فائزه کاشی سرخی، سودابه نوری جویباری، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1396)
طراحی کلیدهای سالیتونی نوری با استفاده از اثرات اپتیکی غیرخطی سپیده سهراب فر، سودابه نوری جویباری، امین قادی (1395)