1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی حسگر توزیعی فیبر نوری برای اندازه گیری دما در صنعت برق
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
فیبر نوری- حسگر دما
سال 1397
پژوهشگران سودابه نوری جویباری ، فرشاد صحبت زاده لنبر ، امین قادی

چکیده

در گزارش پیش رو، نتایج فعالیتهای انجام گرفته توسط تیم تحقیقاتی در سال اول طرح پنج ساله با عنوان " طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی حسگر توزیعی فیبر نوری برای اندازه گیری دما در صنعت برق " ارائه شده است. این گزارش در غالب سه فصل به شرح ذیل تدوین گردیده است. در فصل اول این گزارش، خلاصه فعالیتهای پژوهشی محقق اعم از مقالات پذیرفته شده و کارگاههای برگزار شده به همراه اطلاعات اعضاء تیم پژوهشی و هزینه های انجام شده ارائه شد. در فصل دوم، فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته در راستای برنامه جامع اعم از پایان نامه های دانشجویی با محوریت موضوع برنامه جامع شرح داده شد. سپس در فصل سوم، نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه طرح پیشنهادی ارائه گردید. در ابتدا، اصول پراکندگی نور شامل پراکندگی های رامان، رایلی و بریلوئن بصورت کامل توضیح داده شد و مشخصات این مولفه های پراکندگی در فیبر نوری توضیح داده شد. سپس، انواع حسگرهای توزیعی فیبری بر پایه این پراکندگی ها بصورت کامل شرح داده شد و استفاده از حسگر توزیعی در صنعت برق با ذکر نمونه های عملی توضیح داده شد. در پایان، با توجه به مزایا و معایب روشهای موجود و مقرون به صرفه بودن طرح، طرح نهایی پیشنهاد شده و هزینه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.