1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
حسگر فیبری حفاظت پیرامونی
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
حسگر- فیبر نوری
سال 1398
پژوهشگران سودابه نوری جویباری

چکیده

حسگر فیبری حفاظت پیرامونی