1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
فناوری حسگرهای فیبر نوری
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
حسگر- فیبر نوری
سال 1402
پژوهشگران سودابه نوری جویباری

چکیده

حسگر فیبر نوری بر پایه ادوات فیبرنوری بنا شده و به منظور اندازه‌گیری پارامترهایی نظیر دما، ارتعاش، فشار، رطوبت، شتاب، دوران‌ و غلظت مواد شیمیایی بکار می‌رود. در این حسگر، تغییر پارامترهای محیطی می تواند بر مشخصات نور عبوری از داخل فیبر نوری نظیر فاز، قطبش، شدت و فرکانس اثر بگذارد. بنابراین با اندازه‌گیری تغییر مشخصات نور می توان پارامتر محیطی مورد نظر را اندازه گیری کرد. از جمله کاربردهای این حسگرها می توان به پایش و حفاظت پیرامونی از مناطق حساس و کلیدی، مانیتور نشت سیال از خطوط انتقال نفت و گاز، حفاظت از لوله های انتقال سیال در مقابل سرقت، مانیتور سلامت سازه های بزرگ مثل سدها، پلها و ساختمانهای بزرگ، اندازه گیری پارامترهای بیولوژی و اندازه گیری پارامترهایی مثل دما، رطوبت، کرنش، میدان الکتریکی و مغناطیسی و ... نام برد.