1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید لیزر بریلوئن فیبری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﯾﻠﻮﺋﻦ -ﻟﯿﺰر ﻓﯿﺒﺮی
سال 1394
پژوهشگران سودابه نوری جویباری ، مهدی موحدی ، حمید لطیفی

چکیده

لیزر فیبری بریلوئن بدلیل خصوصیاتی نظیر آستانه پایین و پهنای باند کوچک کاربرد بسیار زیادی در میکروویو فوتونیک دارد. در این مقاله، یک نوع لیزر فیبری بر پایه پراکندگی القایی بریلوئن طراحی و ساخته شده است. فیبر تک مد مخابراتی با ضریب شکست پله ای به عنوان محیط فعال لیزر در یک طرح رینگی به کار رفته است. خروجی لیزر دارای یک پیک با جابجایی فرکانسی برابر با شیفت فرکانسی بریلوئن فیبر نوری میباشد. آزمایش برای فیبر چندمد مخابراتی با ضریب شکست پله ای تکرار شد و نتایج با خروجی لیزر تک مد مقایسه شد. خروجی لیزر برای دو فیبر به اندازه nm0/01 اختلاف دارد.