1403/03/07
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
احساسگر فیبری بریلوئن بر اساس آشکارسازی همدوس
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
فیبر نوری- حسگر - پراکندگی بریلوئن- روش همدوس
سال 1395
پژوهشگران سودابه نوری جویباری

چکیده

علاوه بر نقش فوق العاده فیبرهای نوری در مخابرات، تکنولوژی نیز کاربرد مهم دیگری را تحت عنوان احساسگر فیبرنوری، برای آن معرفی می کند. این احساسگرها در پایش سلامت ساختارهای بزرگ نظیر سدها، پلها، مخازن و ... نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. این احساسگرها به خاطر ابعاد کوچک و وزن ناچیز، به سادگی در بسیاری از سازه ها قابل جاسازی می باشند، بنابراین می توان از آنها جهت اندازه گیری کرنش در سازه استفاده کرد. همچنین به دلیل استفاده از مواد دی الکتریک در ساختمان فیبرها، این دسته از احساسگرها، از ایجاد جرقه و واکنشهای شیمیایی محافظت می شوند و برای محیط های بسیار آلوده به مواد انفجاری کاملاً مناسب هستند. به دلیل تحمل دماهای خیلی بالا توسط فیبرهای نوری، از این دسته از احساسگرها در دماهای خیلی بالا که سیستمهای الکترونیکی دچار مشکل می شوند، به راحتی می توان استفاده کرد