1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با نرم افزار COMSOL MULTIPHYSICS 4.3
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
نرم افزار- COMSOL
سال 1392
پژوهشگران سودابه نوری جویباری

چکیده

آشنایی با نرم افزار COMSOL MULTIPHYSICS 4.3