1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه سامانه تست حسگر فیبری حفاظت پیرامونی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
حسگر حفاظتی فیبر نوری- موج آکوستیک- کابل فیبر نوری
سال 1400
پژوهشگران سودابه نوری جویباری ، فرشاد صحبت زاده لنبر ، علی همتی

چکیده

پس از ساخت حسگر فیبری حفاظت پیرامونی و انجام تستهای میدانی مشاهده شد که با وجود بهینه شدن سیستم، هنوز حساسیت ضعیف است. پس از بررسی های انجام شده علت آن نوع کابل فیبر نوری و شیوه نصب آن تشخیص داده شد. لذا این طرح با هدف بررسی تاثیر پارامترهای فوق در شرایط مختلف به منظور دستیابی به حساسیت کافی سیستم پیشنهاد گردید. در ابتدا شرایط واقعی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی کامسول مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور ارزیابی نیروهای واقعی اعمال شونده به سطح در اثر عبور انسان از روی ان، از دستگاههای اندازه گیری واقع در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران استفاده شد. سپس از نتایج اندازه گیری شده در فرآیند شبیه سازی استفاده شد. پس از انجام بررسی های لازم، تستهای میدانی به منظور بررسی بیشتر انجام شد. در این تستها انواع کابلهای موجود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین شیوه های مختلف نصب برای استفاده زیر خاکی، روی فنس و روی دیوار بتنی مورد ارزیابی قرار گرفت.