1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی فوتنیک
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
آزمایشگاه تحقیقاتی فوتونیک
سال 1397
پژوهشگران امین قادی ، سودابه نوری جویباری

چکیده

آزمایشگاه تحقیقاتی فوتونیک