1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
چگونه به یک پژوهشگر برتر ملی و بین المللی تبدیل شویم
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
پژوهشگر
سال 1396
پژوهشگران سودابه نوری جویباری

چکیده

چگونه به یک پژوهشگر برتر ملی و بین المللی تبدیل شویم