1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
فرآیندی برای ساخت رنگ سفید بازتابی به عنوان بازتابنده پشتی در سلولهای خورشیدی رنگدانه ای
نوع پژوهش
ابداع، اختراع یا اکتشاف
کلیدواژه‌ها
رنگ سفید بازتابی- سلول خورشیدی
سال 1401
پژوهشگران انسیه پشتکوهیان ، سودابه نوری جویباری

چکیده

هدف از این اختراع، تولید رنگ سفید اپتیکی با انعکاس بالا برای بازه وسیع طول موجی با استفاده از ماده باریوم سولفات است. این رنگ سفید برمعایب رنگهای اپتیکی موجود غلبه کرده و ویژگی های اپتیکی، قدرت مکانیکی و مقاومت در برابر پیری را افزایش داده است.