1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
رسیدن به قدرت تفکیک فضایی در حد میلیمتر برای 17.5 کیلومتر از فیبر سنجش در حسگرهای توزیعی فیبر نوری بر پایه پراکندگی بریلوئن
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
حسگر توزیعی فیبری- بریلوئن- تفکیک فضایی
سال 1395
پژوهشگران محسن منصور سمائی ، عبدالله ملک زاده ، سودابه نوری جویباری ، رسول پاشایی

چکیده

قدرت تفکیک فضایی یکی از مهمترین پازامترها در حسگرهای توزیعی فیبر نوری بر پایه پراکندگی بریلوئن است که به عوامل متعددی بستگی دارد. تلاشهای محققان در سالهای اخیر منجر به رسیدن قدرت تفکیک فضایی تا حد متر و یا سانتیمتر برای طول سنجش در حد کیلومتر شده است. در این مقاله ما روش همبستگی فاز دروازه زمانی را معرفی می کنیم که به کمک آن می توان به قدرت تفکیک فضایی 8.3 میلیمتر برای 17.5 کیلومتر از طول فیبر سنجش رسید.