1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو هیئت علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
عضو هیئت علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت
سال 1401
پژوهشگران سودابه نوری جویباری

چکیده

عضو هیئت علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت