1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
میان رشته ای ها فرصت ها و چالش ها
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
میان رشته ای
سال 1393
پژوهشگران سودابه نوری جویباری

چکیده

میان رشته ای ها فرصت ها و چالش ها