1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود قدرت تفکیک فضایی در حسگرهای توزیعی فیبر نوری بر پایه همبستگی با استفاده از روش همبستگی فازی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
حسگر توزیعی فیبری- بریلوئن- روش همبستگی فازی
سال 1395
پژوهشگران محسن منصور سمائی ، عبدالله ملک زاده ، سودابه نوری جویباری ، رسول پاشایی

چکیده

قدرت تفکیک فضایی یک پارامتر مهم در ارزیابی حسگرهای توزیعی فیبر نوری است. حسگرهای بر پایه بریلوئن از مهمترین حسگرهای توزیعی فیبری به حساب می آیند. بیشترین قدرت تفکیک فضایی که برای این حسگرها بدست آمده به میزان چند متر یا حتی چند سانتیمتر بوده است. در این مقاله ما به معرفی یکی از حسگرهای بریلوئن بریلوئن بر پایه همبستگی خواهیم پرداخت و به کمک روش همبستگی فازی نشان خواهیم داد که این حسگرها دارای قدرت تفکیک فضایی در حد میلیمتر برای 200 متر از طول فیبر سنجش و یا به عبارتی تشخیص بیش از 20000 نقطه جدا از هم در این فاصله خواهند بود.