1403/01/25
نوین تولایی

نوین تولایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01135302720

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شهرسازی ، تهران ، ایران (1373 - 1379)
    عنوان رساله: شکل شهر منسجم: مطالعه انسجام کالبدی شهر در اندیشه و عمل
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی نقصان روابط همسایگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در 9 محله شهر تهران پریسا بخشی، امیر اکبری قمصری، نوین تولایی (1399)
ارزیابی مطلوبیت فضاهای عمومی شهری محمود شارع پور، نوین تولایی، اصلی اسلامی (1398)
بررسی رضایتمندی از تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی (با تکیه بر پارکها) نوین تولایی، امیر اکبری قمصری، عاطفه خاکسار (1394)
مقاله ارائه شده
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
پایان نامه
تحلیل آثار فضایی تشدید برنامهریزی نشده تراکم ساختمانی در شهر بابل محدثه شعبانپور، نصرت اله گودرزی، نوین تولایی (1402)
برنامه‌ریزی فضایی برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان در شهر ساری کوثر روشن بخش، محمدرضا حق جو، نوین تولایی (1402)
برنامه‌ریزی برای فضاهای امن شهری: مطالعه موردی محله شن‌چال در قائمشهر فاطمه کجوری، نصرت اله گودرزی، نوین تولایی (1401)
برنامه‌ریزی برای توسعه فضایی بابلسر به عنوان یک شهر دانشگاهی سیده فرشته ربیع نتاج، نصرت اله گودرزی، نوین تولایی (1401)
امکان‌سنجی بازیافت اراضی محل دفن زباله شهر محمودآباد آرزو قاسمیان، محمدرضا حق جو، نوین تولایی (1401)
کاربست روش برنامه فرایند نتایج PPR در ارزیابی طرح توسعه شهری شهر بابل سمانه شعبانپور، محمدرضا حق جو، نوین تولایی (1401)
برنامه‌ریزی حمل و نقل پایدار شهری: مطالعه موردی منطقه 2 تهران علی صدری، سید محمود میثاقی، نوین تولایی (1401)
بازطراحی کارخانه متروکه نساجی چالوس در قالب مجموعه چند منظوره با رویکرد سرزندگی مهسا ناریانی، نوین تولایی، فریال احمدی، وحید حیدر نتاج (1400)
ملاحظات آب در طرحهای توسعه شهر ساری و ارائه پیشنهادات اصلاحی سیده سمیرا هاشمی، نصرت اله گودرزی، نوین تولایی (1400)
ساماندهی فضاهای شهری برای افزایش حس تعلق به مکان ساکنان نارمک محمد قاضی زاده، نصرت اله گودرزی، نوین تولایی (1400)
سازماندهی بلوک‌های شهری به منظور کاهش مصرف انرژی: مطالعه موردی نور سید علی هاشمی کروئی، ماریا کرد جمشیدی، نوین تولایی (1399)
ساماندهی شکل شهر سرخرود برای مدیریت انرژی سیده مهنا سمیعی کاشی، محمدرضا حق جو، نوین تولایی (1398)
بررسی نقش طراحی در کاهش جرم در بوستانهای شهری: طراحی بوستان شهید شکری بابل معصومه بهرامی گرجی، نوین تولایی، وحید حیدر نتاج (1397)
بازآفرینی محدوده تاریخی ساری با رویکرد زمینه گرایی مرضیه شجاعی، هادی پندار، نوین تولایی (1395)

علایق پژوهشی

  • توسعه پایدار شهری
  • توسعه اجتماع محلی
  • بافتهای تاریخی
  • فضاهای شهری
  • مطالعات فضا و جامعه
بیشتر