1403/03/07
نوین تولایی

نوین تولایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01135302720

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتقاء کیفی مسیر شهری با نگاه به اصول پیاده مداری و تاکید بر فضاهای تجاری به منظور تاثیرگذاری بر تعاملات اجتماعی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پیاده مداری، ارتقا کیفی، تعاملات اجتماعی، پیاده راه، مجتمع تجاری، شاهرود
سال 1394
پژوهشگران مبینا غنی پور(دانشجو)، نوین تولایی(استاد مشاور)، ماریا کرد جمشیدی(استاد راهنما)

چکیده

درشهرهای امروز، بی توجهی به حرکت پیاده،همچنین سرعت گرفتن رفتار روزانه مردم، از برخوردهای اجتماعی آنان کاسته و محیط شهرها را به مکان هایی بی روح و ماشینی تبدیل کرده است. ازآن جا که میزان موفقیت فضاهای شهر بسته به میزان استفاده و حضور شهروندان می باشد، پس بر معماری و شهرسازی است که با ارائه راهکارهایی در جهت ارتقا کیفیت مسیرهای شهری، در پی افزایش همبستگی انسان ها باشد.در این راستا مسیر حرکت پیاده به عنوان عامل ایجاد تعاملات اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.هدف اصلی این تحقیق بررسی و اولویت بندی اصول تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری از دیدگاه شهروندان است. در مرحله اول،عوامل تاثیر گذار بر ارتقائ کیفی فضاهای پیاده مدار شهری بررسی و سپس در قالب پرسشنامه به ورطه آزمایش گذاشته شدند. بررسی ها بروی مسیری مشخص از شهر شاهرود با استناد به نظرات شهروندان این شهر انجام گرفت. نتایج، نشانگر این مدعاست که عامل کالبدی و زیبایی شناسی به ترتیب بیشترین و عامل عملکردی،کم ترین اهمیت را از دیدگاه عابران داشته است.در نهایت با این دیدگاه به طراحی پیاده راه در محور مذکور پرداخته شد