1403/03/07
نوین تولایی

نوین تولایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01135302720

مشخصات پژوهش

عنوان
درگاه آشـنایی با نخبگان و آینـده سازان (سامانه دانا)
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
درگاه، آینـده سازان، سامانه دانا
سال 1402
پژوهشگران نوین تولایی

چکیده

این کارگاه به مدت دو ساعت برای آشنایی با سامانه دانا تشکیل شد.