1403/03/07
نوین تولایی

نوین تولایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01135302720

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر الگوهای رفتاری بر طراحی محیطی؛ طراحی پاتوق اجتماعی حاشیه بابلرود در بابلسر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
الگوی رفتاری، پاتوق اجتماعی، بابلرود، بابلسر
سال 1399
پژوهشگران امیرسام سعادتی(دانشجو)، وحید حیدر نتاج(استاد راهنما)، نوین تولایی(استاد راهنما)

چکیده

هدف: ساختارهای طبیعی موجود در درون کالبد شهر باعث ارتقای کیفیت شهرها، ارزش های اکولوژیک، زیبایی شناسی و اجتماعی شده و وجود چنین فضاهایی برای پایداری شهر بسیار مهم هستند. کناره بابلرود در شهرستان بابلسر به دلیل ایجاد فضای مناسب برای فعالیت های فراغتی توسط ساکنان شهر، دانشجویان و عابران پیاده مورد توجه قرار گرفته است. وجود سبزینگی، رود، مراکز تفریحی و تجاری (فراغتی) و حضور دستفروشان از عواملی است که باعث می شوند در روزهای مختلف فصول سال مردم حضور مداوم در این منطقه داشته باشند. اما از مسائلی که قابل ذکر است رفتارهای مختلفی است که توسط مردم و کاربران این ناحیه مشاهده می گردد. عدم انعطاف پذیری این فضا باعث اختلال رفتارها و در نتیجه فعالیت ها شده است . این در حالی است که پتانسیل این ناحیه از لحاظ کشش جمعیت بسیار زیاد است. در واقع این منطقه بیشتر به شکل گذرگاهی است که اکثر جمعیت مخاطب آن، فقط در حال حرکت بدون هدف به اشکال مختلف بوده و اگر توقفی صورت پذیرد، صرفا نشستن کوتاه برای رفع خستگی است. بیشتر افرادی که در این ناحیه به صورت چند نفره در حال گفتگو و قدم زدن هستند، مقصدی به عنوان هدف نداشته و به شکلی سردرگم در حال تحرک هستند از این رو تنها صرفا جنبه گذرگاهی و عبور مد نظر قرار می گیرد. همین مشکل سبب بروز رفتارهایی از سوی کاربران گردیده است؛ برای مثال افراد، به خصوص جوانان فضایی مانند زیر پل های قدیمی را به عنوان پاتوق و فضایی که می توانند رو در روی یکدیگر نشسته و به گفتگو بپردازند را انتخاب کرده اند. در نهایت، حرکت به عنوان عنصری کلیدی در معماری است که باعث درک فضا می شود، در این پژوهش تلاش می شود تا با استفاده از روش مشاهده رفتاری حرکات و رفتار مردم در محدوده ای خاص به تصویر درآمده و با طراحی بر اساس الگوهای یافته شده، ارتباط بین معماری و حرکت و رفتار حاصل گردد روش شناسی پژوهش: این پژوهش سعی دارد تا با مشاهده افراد و کاربران کناره رودخانه، به شکل غیرمشارکتی رفتارهای مردم را ثبت و ضبط کرده تا بتواند براساس تحلیل رفتارها و شناخت آنها به شناخت کلی از نیازهای مردم رسیده و دست به ارائه پیشنهاداتی به منظور بهسازی این حوزه براساس رفتارهای مردم که با توجه به نیازشان روی داده یا حتی تغییراتی که بر این اساس اتفاق افتاده داده است، بزند. مشاهده غیر مداخله گر، و همچنین در بعضی موارد