1403/03/07
نوین تولایی

نوین تولایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01135302720

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با سامانه ژیرو: پژوهشی، ترفیع و پایه تشویقی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
آشنایی با سامانه ژیرو: پژوهشی، ترفیع و پایه تشویقی
سال 1402
پژوهشگران نوین تولایی

چکیده

آشرکت کنندگان با سامانه ژیرو: پژوهشی، ترفیع و پایه تشویقی آشنا شدند.