1403/03/07
نوین تولایی

نوین تولایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01135302720

مشخصات پژوهش

عنوان
بازطراحی کارخانه متروکه نساجی چالوس در قالب مجموعه چند منظوره با رویکرد سرزندگی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بازطراحی کارخانه متروکه نساجی چالوس در قالب مجموعه چند منظوره با رویکرد سرزندگی
سال 1400
پژوهشگران مهسا ناریانی(دانشجو)، فریال احمدی(استاد مشاور)، نوین تولایی(استاد مشاور)، وحید حیدر نتاج(استاد راهنما)

چکیده

بازطراحی کارخانه متروکه نساجی چالوس در قالب مجموعه چند منظوره با رویکرد سرزندگی