29 اسفند 1401
معصومه معتمدنيا

معصومه معتمدنیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان روسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ادبیات روسی
تلفن: 35302674
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Masoumeh Motamednia (2021) The Spread of Persian Literature in Russia: Methods, Technology and Importance پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی: 2; 169-189
2
Masoumeh Motamednia (2021) THE DEVELOPMENT OF PERSIAN LITERATURE IN RUSSIA: METHODS, TECHNIQUES, SIGNIFICANCE "МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ": 4; 366-367
3
سیده ندا موسوی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، معصومه معتمدنیا، میمنت عابدینی بلترک (1399) ارزیابی کیفیت و شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی دوره کارشناسی زبان روسی از دیدگاه ذی نفعان پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی: دوره 10- جلد 1; 100-119
4
Masoumeh Motamednia (2020) ARTISTIC DETAIL, LANDSCAPE AND PORTRAIT IN PROSE BY ULITSKAYA( ON THE EXAMPLE OF THE CYCLE "POOR RELATIVES") Научное обозрение: гуманитарные исследования: 4; 113-117
5
مرضیه یحیی پور، معصومه معتمدنیا، جان اله کریمی مطهر (1397) عرفان شرقی در آثار کانستانتین بالمونت شاعر سمبولیست و ملک الشعرای روسی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: 8; 151-166
6
7
Masoumeh Motamednia (2018) Chronotope in the stories by L. Ulitskaya Хронотоп в рассказах Л. Улицкой پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی: 11; 10-15
8
9
10
11
Masoumeh Motamednia (2017) GENRE FEATURES IN KUPRIN’S 1980’S NOVELS ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВЕЛЛИСТИКИ А.И. КУПРИНА 1890-Х ГОДОВ ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ, ФИЛОЛОГИЯ: 16; 178-184
12
Masoumeh Motamednia (2016) Иранские литературоведы о произведениях А.С.Пушкина, Л.Н.Тостого,А.П.Чехова IRANIAN THEORISTS OF LITERATURE ON THE WORKS BY PUSHKIN, TOLSTOY,CHEKHOV ُنشریه پژوهشنامه علوم انسانی اوراسیا ЕВРОАЗИЙСКИЙ ВЕСТНИК ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 1(4)2016; 212-214
13
Masoumeh Motamednia (2016) QASIDA GENRE IN IRANIAN AND TATAR LITERATURE TATARICA: 2(7)2016; 40-56
مقاله ارائه‌شده
1
معصومه معتمدنیا (1401) گفتمانی بر ادبیات داستانی الکساندر پوشکین ( مطالعه موردی: رمان دختر سروان ) همایش بین المللی موقعیت زبان روسی در ایران و نگاه به اوراسیا، ایران¡ رشت
2
معصومه معتمدنیا، ملیکا قضاوی (1400) "پچورین" قهرمان دوران ما هفتمین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران، ایران¡ تهران
3
معصومه معتمدنیا، مهدی نوری چورتی (1400) قدرت نرم" به عنوان ابزاری برای توسعه اتحادیه اقتصادی اورآسیا در آسیای مرکزی ( مطالعه موردی: اهمیت زبان روسی) کنفرانس زبان و فرهنگ: چشم انداز توسعه در قرن 21، روسیه¡ مسکو
4
معصومه معتمدنیا، مهدی نوری چورتی (1400) اشتراکات تاریخی ،فرهنگی ایران و گرجستان ششمین کنفرانس علمی-بین المللی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و گرجستان، گرجستان¡ تفلیس
5
معصومه معتمدنیا (1400) تناقضات شخصیتی« یوگنی آنِگین »؛ قهرمان رمانتیک یا آدم زیادی همایش ملی روسیه و کشورهای مشترک امنافع: زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ، ایران¡ تهران
6
معصومه معتمدنیا، سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1399) مقایسه ی تطبیقی ظرفیت های زبانی ایران و روسیه در آسیای مرکزی ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت، ایران¡ ساری
7
Masoumeh Motamednia (2020) THE PRACTICE OF TRANSLATION IN THE POETIC TEXTS IN THE CLASSICAL FARSI (ON THE EXAMPLE OF PERSIAN COURT POETRY (XI-XII centuries)) Actual problems of Russian philology, Tajikistan, Dushanbe
8
Masoumeh Motamednia (2020) TRANSLATION PRACTICE IN POETIC TEXTS IN CLASSICAL FARSI (On the example of PERSIAN COURT POETRY (XI-XII centuries.)) Actual problems of Russian philology, Tajikistan, Dushanbe
9
معصومه معتمدنیا (1398) گذری بر مقوله فردگرائی و سقوط اخلاقی در رمان "جنایت و مکافات" اثر داستایفسکی ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران، ایران¡ تهران
10
Masoumeh Motamednia (2018) A STUDY OF NOVEL AS GENRE IN TERMS OF GENRE MODIFICATION IN THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY НОВЕЛЛА КАК ЖАНР В СВЯЗИ С ЖАНРОВЫМИ МОДИФИКАЦИЯМИ В ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА II международный фроум Иранской ассоциации русского языка и литературы Русский язык и литература в современном мире: проблемы и преспективы, IRAN, Tehran
11
معصومه معتمدنیا (1396) نقش پیوند های زبانی میان دو زبان فارسی و روسی همایش بین المللی گفت وگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز، ایران¡ بابلسر
12
معصومه معتمدنیا (1396) بررسی نقش رئالیسم ادبیات روسی در ادب فارسی Investigating the Role of Russian Realism in Persian Literature اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، ایران¡ تهران
13
معصومه معتمدنیا (1395) کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبانها، اهواز،14و 15 بهمن 1395 کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبانها، ایران¡ اهواز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
1
2
معصومه معتمدنیا (1395) عندلیبان شابک:978-600-133-234-0
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
معصومه معتمدنیا (1399) نقد و بررسی رمان شعری" یوگنی آنگین" اثر آلکساندر پوشکین دانشگاه مازندران
2
معصومه معتمدنیا (1398) حافظ و شاعران روسی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
3
معصومه معتمدنیا (1396) تولستوی، متفکر دینی و فردی خداجوی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
4
معصومه معتمدنیا (1395) نقدی بر رمان دن آرام اثر میخائیل شولوخوف دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه زبان روسی (1390 - 1396)
بیشتر