1403/03/31
معصومه معتمدنیا

معصومه معتمدنیا

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-3028-5014
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: Masoumeh Motamednia
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 35305024

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ادبیات روسی ، دانشگاه دولتی آستراخان ، روسیه (1382 - 1387)
    عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
ارزیابی کیفیت و شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی دوره کارشناسی زبان روسی از دیدگاه ذی نفعان سیده ندا موسوی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، معصومه معتمدنیا، میمنت عابدینی بلترک (1399)
عرفان شرقی در آثار کانستانتین بالمونت شاعر سمبولیست و ملک الشعرای روسی مرضیه یحیی پور، معصومه معتمدنیا، جان اله کریمی مطهر (1397)
مقاله ارائه شده
"پچورین" قهرمان دوران ما معصومه معتمدنیا، ملیکا قضاوی (1400)
اشتراکات تاریخی ،فرهنگی ایران و گرجستان معصومه معتمدنیا، مهدی نوری چورتی (1400)
مقایسه ی تطبیقی ظرفیت های زبانی ایران و روسیه در آسیای مرکزی معصومه معتمدنیا، سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1399)
کتاب
گزیده ای از تاریخ فرهنگ روسیه معصومه معتمدنیا، سیده مهنا سیدآقایی رضایی، فرزاد بالو (1401)
عندلیبان معصومه معتمدنیا (1395)
برگزاری همایش
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
مدرسه بین المللی "روسیه شناسی" معصومه معتمدنیا (1400)
کرسی نظریه‌پردازی
ترجمه و تعاملات میان فرهنگی معصومه معتمدنیا، پیمان گلستان، مریم رضایی آذین، سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1400)
زبان و ادبیات روسی در آموزش مبانی نظری امر تربیت معصومه معتمدنیا، سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1399)
آموزش هنجارهای ارتباطی، مکاتبات تجاری زبان روسی پیمان گلستان، معصومه معتمدنیا (1399)
: بررسی شیوه های پرکاربرد ساخت حُسن تعبیر در زبان های فارسی و روسی معصومه معتمدنیا، سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1399)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه زبان روسی (1390 - 1396)
بیشتر