11 فروردین 1402
معصومه معتمدنيا

معصومه معتمدنیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان روسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ادبیات روسی
تلفن: 35302674
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
قدرت نرم" به عنوان ابزاری برای توسعه اتحادیه اقتصادی اورآسیا در آسیای مرکزی ( مطالعه موردی: اهمیت زبان روسی)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Экономический союз; мягкая сила; Россия; диаспора; русскоязычные; Центральная Азия قابل عرض اینکه مقاله به فارسی ولی چکیده و کلیدواژه ها به زبان روسی بود
پژوهشگران معصومه معتمدنیا (نفر اول) ، مهدی نوری چورتی (نفر دوم)

چکیده

Для развития экономического союза развитие мягкой силы России в Центральной Азии очень важно и имеет ключевое значение. Развивается и использование мягкой силы в международной деятельности России. Механизмы, необходимые для оказания помощи русскоязычной диаспоре в странах Центральной Азии, нуждаются в улучшении, что является еще одной ключевой опорой в расширении влияния России на центральноазиатские элиты.