11 فروردین 1402
معصومه معتمدنيا

معصومه معتمدنیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان روسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ادبیات روسی
تلفن: 35302674
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
تناقضات شخصیتی« یوگنی آنِگین »؛ قهرمان رمانتیک یا آدم زیادی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
یوگنی آنگین، پوشکین، رمان منظوم، تناقضات شخصیتی، رمانتیک، آدم زیادی
پژوهشگران معصومه معتمدنیا (نفر اول)

چکیده

«یوگنی آنگین» اولین اثر رئالیستی پوشکین و اولین رمان رئالیستی در ادبیات روسیه است. شاعر در این رمان منظوم، روسیه ی آغاز قرن 19را توصیف کرده و تمامی جنبه های زندگی سیاسی- اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن را به تصویر کشیده است. طیف های مختلفی از اشراف پایتخت نشین، مسکویی ها و اشراف شهرستانی، همچنین مردم عادی شهر و حتی دهقانان را توصیف نموده است؛ از این رو بی سبب نیست بلینسکی، منتقد بزرگ روسیه، "یوگنی آنگین" را دائره المعارف زندگی روسی نامیده بود. نویسنده از مسائل مهم اجتماعی و اخلاقی سخن می گوید؛ از سرنوشت جامعه در دوران گذار و پیشرفت آن، درباره ی دوستی و شرافت، درباره ی عشق، وظیفه و همچنین سعادت، اصالت و سرنوشت تراژدیک افراد هم عصر خود که نمایندگان نسل جوان اشرافی بودند. مقاله حاضر به تناقضات شخصیتی قهرمان اصلی رمان منظوم بعنوان عنصری رمانتیک و در عین حال متعلق به نسل" آدمهای زیادی" می پردازد.