11 فروردین 1402
معصومه معتمدنيا

معصومه معتمدنیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان روسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ادبیات روسی
تلفن: 35302674
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات درس

عنوان اصول و روش ترجمه
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

درس اول اصوول و روش
(87/76 کیلوبایت)
درس دوم
(18/39 کیلوبایت)
درس سوم
(0 بایت)
درس چهارم
(0 بایت)
اختصارات فرهنگ لغت
(471/88 کیلوبایت)
فايل صوتي درس
(334/43 کیلوبایت)
نمونه مدخل صفت
(749/3 کیلوبایت)
درس مربوط به 23 فروردين
(13/1 کیلوبایت)
ترجمه ميدان سرخ
(153/94 کیلوبایت)
فايل1 درس 3
(6/45 مگابایت)
فايل2 درس 3
(4/67 مگابایت)
فايل3 درس 3
(8/73 مگابایت)
فايل4درس 3
(6/83 مگابایت)
فايل5 درس3
(7/45 مگابایت)
فايل6 درس3
(7/74 مگابایت)
فايل7درس3
(7/03 مگابایت)
سوالات درس3
(4/81 مگابایت)