1403/04/30

حسن گودرزی لمراسکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 09126659342

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تجلیات الآخر فی شعر محمد کاظم جواد حسن گودرزی لمراسکی، مهدی شاهرخ، أنمار فالح مهدی (1402)
جمالیه التشبیه فی شعر ولید قصاب وسام مرشد عواد الشجیری، حسن گودرزی لمراسکی، مصطفی کمالجو (1402)
الإستنهاض الثوری فی أشعار سُلافه الحجاوی مهدی شاهرخ، ارشد ثامر ابراهیم الخفاجی، حسن گودرزی لمراسکی (1401)
الحوار الإشهاری فی مقتل أبی مخنف مرتضی حسن بیاد، مصطفی کمالجو، حسن گودرزی لمراسکی (1401)
مقاومه الإستعمار فی شعر صقر الشبیب حسن گودرزی لمراسکی، حمید رضا مشایخی، نجم عبد فندی (1401)
االتجاه الثوری فی اشعار احمد السقاف مزده نوزاد جلال، حسن گودرزی لمراسکی، بهروز قربانزاده (1401)
رئالیسم انتقادی در زن سروده های فروغ فرخزاد و سعاد الصباح مهدی شاهرخ، حسن گودرزی لمراسکی، مژده پاک سرشت (1401)
الدور الرئیسی للجانب الأنثوی (الأنیما) فی أشعار نزار قبانی ونادر نادربور حسن گودرزی لمراسکی، بهروز قربانزاده، شهرام احمدی (1400)
دراسه الموسیقی الداخلیه فی خطب نهج البلاغه (خطب 182 إلی186 مثالاً) حسن گودرزی لمراسکی، مهدی شاهرخ، مجید بیگلری (1399)
المظاهر السریالیه فی أشعار ابی العلاء المعری حسن گودرزی لمراسکی، بهروز قربانزاده، ربابه نوریان (1399)
الوطنیه فی شعر "یوسف الخال" و"سلمان هراتی" المقاوم حسن گودرزی لمراسکی، شهرام احمدی، مهدی شاهرخ، ربابه کاظم زاده (1398)
A comparative study of romantic naturalism in Shafiee Kadkani and Badi Saqour parinaz bagheri, GholamReza Pirouz, Aliakbar Bagherikhalili, Hassan Goodarzi (2018)
مقاله ارائه شده
موسیقی تکرار حروف در حکمت های نهج البلاغه حسن گودرزی لمراسکی، لیلا قاسمی دادوکلائی (1396)
بررسی تطبیقی عقل اسلامی در اندیشه سنایی و متنبی حسن گودرزی لمراسکی، سیده فاطمه ذبیح پور (1392)
کتاب
تحلیل متن روایی تکنیک ها و مفاهیم حسن گودرزی لمراسکی (1395)
تحلیل متن روایی تکنیک ها و مفاهیم حسن گودرزی لمراسکی (1395)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
نقد ترجمه کتاب یکی بود یکی نبود میخایل نعیمه حسن گودرزی لمراسکی، بهروز قربانزاده، فرزاد بالو (1400)
تاملی بر چند ترجمه جدید حافظ مصطفی کمالجو، سید حسین سیدی، بهروز قربانزاده، حسن گودرزی لمراسکی (1400)
پایان نامه
قهرمان پروبلماتیک در داستان کوتاه العاقر میخائیل نعیمه محدثه فرجی، حسین یوسفی، حسن گودرزی لمراسکی (1402)
اگزیستانسیالیسم در شعر لمیعه عباس سهی یعرب محمد، حسین یوسفی، حسن گودرزی لمراسکی (1402)
بررسی رمان "الواجهه" اثر یوسف عزالدین عیسی بر مبنای مکتب اگزیستانسیالیسم عبدالهادی چندری، مصطفی کمالجو، حسن گودرزی لمراسکی (1402)
شعر عمّار المسعودی دراسه أسلوبیه )المستوی البلاغی انموجا ( زینب لوتی، حمید رضا مشایخی، حسن گودرزی لمراسکی (1402)
النقد الاجتماعی فی شعر الشاعر أحمد السقاف سعد عزیز جابر، مهدی شاهرخ، حسن گودرزی لمراسکی (1402)
صوره الآخر فی شعر محمد کاظم جواد دراسه تحلیلیه أنمار فالح مهدی، مهدی شاهرخ، حسن گودرزی لمراسکی (1402)
الاغتراب در شعر عمار کامل داخل حسن بردان شهاب، حسن گودرزی لمراسکی، مصطفی کمالجو (1401)
بررسی و تحلیل رئالیسم جادویی در رمان آخر الملائکه اثر فاضل العزاوی مرتضی طاهرنژاد، حمید رضا مشایخی، حسن گودرزی لمراسکی (1401)
الاتجاه الثوری واسالیبه الفنیه فی شعر احمد السقاف مزده نوزاد جلال، بهروز قربانزاده، حسن گودرزی لمراسکی (1401)
تصویر زن و نقش او در شعر ابن زیدون یمامه محمد کریم، حسن گودرزی لمراسکی، حسین یوسفی (1401)
تقنیات السرد وجمالیاته فی روایتی "شتاء العائله لعلی بدر، و"سمفونیه الموتی" لعباس معروفی قحطان عدنان محمد، حسن گودرزی لمراسکی، بهروز قربانزاده (1401)
مظاهر مقاومت در دیوان ولیدالا عظمی زید سعید عباس، حسن گودرزی لمراسکی، حسین یوسفی (1401)
الاستنهاض الثوری فی شعر جواد الحطاب وسلافه الحجاوی ارشد ثامر ابراهیم الخفاجی، حسن گودرزی لمراسکی، مهدی شاهرخ (1401)
بررسی موسیقی درونی و کارکرد‌های آن در شعر غاده السمان آرزو محمودی، حسن گودرزی لمراسکی، مهدی شاهرخ (1401)
تحلیل سبک شناسی لایه ای اشعار تیسیر سبول (بررسی موردی دیوان أحزان صحراویه) سید احمد میرخلیلی، حسن گودرزی لمراسکی، بهروز قربانزاده (1400)
زیبایی شناسی تکرار و دلالت های معنایی آن در اشعار قاسم حداد یونس اسماعیل زاده، حسن گودرزی لمراسکی، مهدی شاهرخ (1400)
بررسی تطبیقی جلوه های مدرنیسم در آثار جبران خلیل جبران و فروغ فرخزاد رقیه شیرزاده، حسن گودرزی لمراسکی، فرزاد بالو (1397)
بررسی رابطه زمان با تم و تعلیق در چند روایت از غسان کنفانی علی باباپور روشن، حسین یوسفی، حسن گودرزی لمراسکی (1391)