1403/05/03
بهروز قربانزاده

بهروز قربانزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1059-2527
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/26709/c/15365/supporthub/scopuscontent/
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی: مازندران بابلسر دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه مترجمی و زبان و ادبیات عربی
تلفن: 09122953430

معرفی

بهروز قر بان زاده دانشیار گروه مترجمی وزبان و ادبیات عربی

تحصیلات

 • کارشناسی زبان وادبیات عربی ، علامه طباطبایی ، ایران (1378 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: تأثیر عمر الخیام فی الأدباء والشعراء العرب
 • کارشناسی ارشد زبان وادبیات عرب گرایش ادبیات تطبیقی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1385 - 1387)
  عنوان رساله: عمر الخیام فی العالم العربی
 • دکترای تخصصی زبان وادبیات عرب گرایش ادبیات تطبیقی ، دانشگاه بیروت ، لبنان (1388 - 1392)
  عنوان رساله: تأثیر عمر الخیام فی الأدباء والشعراء العرب
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مقاومه الاستعمار فی شعر زاهر الالمعی محمد حسین ناصر الکرافی، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1402)
دراسه فنیه لصوره «أنا» فی شعر اجود مجبل سلامه الصافی، بهروز قربانزاده، مصطفی کمالجو (1402)
جمالیات الإیقاع الداخمی عند السید جعفر الحمی فی دیوان (سحر بابل وسجع البلابل) وسام حمزه هاد الزرکانی الحسینی، بهروز قربانزاده، حسین یوسفی (1402)
فنّ الأنسنه فی شعر إبن الرومی حمزه خالد جلوب الشمری، بهروز قربانزاده، مهدی شاهرخ (1402)
تجلیات الالتزام فی شعر عدنان النحوی اسراء علی عنید، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1401)
االتجاه الثوری فی اشعار احمد السقاف مزده نوزاد جلال، حسن گودرزی لمراسکی، بهروز قربانزاده (1401)
المضامین والبناء الفنی فی شعر عارف الشیخ بهروز قربانزاده، علی شناوه جوان (1401)
خوانش نُماد وارونگی آب در شعر سیمین بهبهانی و نازک الملائکه شهرام احمدی، محبوبه پارسایی، بهروز قربانزاده (1400)
المفردات الفارسیه المعربه فی اللهجه الکوفیه بهروز قربانزاده، نضال حسون عباس (1400)
الدور الرئیسی للجانب الأنثوی (الأنیما) فی أشعار نزار قبانی ونادر نادربور حسن گودرزی لمراسکی، بهروز قربانزاده، شهرام احمدی (1400)
النقد الاسلامی :التحدیات والحلول بهروز قربانزاده، محمد کلاشی (1399)
المظاهر السریالیه فی أشعار ابی العلاء المعری حسن گودرزی لمراسکی، بهروز قربانزاده، ربابه نوریان (1399)
أثر أدب حافظ الشیرازی فی أشعار محمد علی شمس الدین بهروز قربانزاده، مصطفی کمالجو (1398)
القواسم المشترکه فی دیوان الحماسه لأبی تمام وشاهنامه للفردوسی مهدی محمدی نزاد، وحید رویانی رویانی، بهروز قربانزاده (1397)
زیبایی شناسی مولفه های برجسته ساز در دیوان ابی علا معری بهروز قربانزاده، جواد محمدزاده، رسول فتحی (1397)
زیبایی شناسی مؤلفه های برجسته ساز درقصیده لامیه فخریه بهروز قربانزاده، جواد محمدزاده، رسول فتحی (1397)
زیبایی شناسی مولفه های برجسته ساز در قصیده لامیه فخریه بهروز قربانزاده، جواد محمدزاده، رسول فتحی (1397)
اسلوبیه الانزیاح فی دیوان اللزومیات لأبی العلاء المعری بهروز قربانزاده، جواد محمدزاده، رسول فتحی (1397)
تأثیرعمرالخیام فی إیلیا أبی ماضی بهروز قربانزاده، رفیق عطوی (1395)
زبان و ادبیات فارسی از نگاه پژوهشگران عرب معاصر حجت رسولی، بهروز قربانزاده (1391)
مقاله ارائه شده
همایش ملی تقریب مذاهب و وحدت اسلامی قادر قادری، بهروز قربانزاده، معصومه ریاحی (1396)
تقریب مذاهب اسلامی در ایران راهکارها و چالش ها قادر قادری، بهروز قربانزاده، معصومه ریاحی (1396)
بررسی تناوب در خطبه نهج البلاغه بهروز قربانزاده، جواد محمدزاده (1396)
محبت و دوستی اهل بیت در نهج البلاغه بهروز قربانزاده، حدیثه شیخ اسدی (1396)
کالبدشناسی ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی شهرام احمدی، بهروز قربانزاده (1395)
کالبد شناسی ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی شهرام احمدی، بهروز قربانزاده (1395)
ناصرخسرو در جهان عرب حجت رسولی، بهروز قربانزاده (1394)
کتاب
معجم المصطلحات الاقتصادیه والتجاریه والمالیه والمصرفیه مهدی محمدی نژاد، بهروز قربانزاده (1400)
مزار حضرت زینب در ترازوی نقد مهدی محمدی نژاد، بهروز قربانزاده (1397)
گل مرگ بهروز قربانزاده (1390)
جنگل خیزران بهروز قربانزاده (1386)
سخنرانی
ترجمه کاربردی مطبوعات بهروز قربانزاده (1395)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
الصرف و النحو التطبیقی بهروز قربانزاده (1402)
بدی بحکی اللبنانی بهروز قربانزاده (1401)
الفردوسی أسطوره الأدب الخالد بهروز قربانزاده (1401)
جایگاه سعدی در ادبیات عرب بهروز قربانزاده (1400)
صرف و نحو کاربردی بهروز قربانزاده (1400)
کارگاه آموزشی مقاله نویسی بهروز قربانزاده (1396)
مقاله نویسی بهروز قربانزاده (1396)
ترجمه از عربی به فارسی وبالعکس بهروز قربانزاده (1395)
معرفت شناسی اسلامی بهروز قربانزاده (1394)
کارگاه آموزشی سنجش و ارزشیابی بهروز قربانزاده (1394)
کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی بهروز قربانزاده (1394)
کرسی نظریه‌پردازی
نقد ترجمه کتاب یکی بود یکی نبود میخایل نعیمه حسن گودرزی لمراسکی، بهروز قربانزاده، فرزاد بالو (1400)
تاملی بر چند ترجمه جدید حافظ مصطفی کمالجو، سید حسین سیدی، بهروز قربانزاده، حسن گودرزی لمراسکی (1400)
کسب عنوان برتر پژوهشی
نشریات
فعالیت های علمی اجرایی
عضو پیوسته انجمن های علمی بهروز قربانزاده (1398)
عضویت در نقد بهروز قربانزاده (1398)
عضویت در انجمن ایرانی زبان عربی بهروز قربانزاده (1397)
عضویت پیوسته در انجمن علمی نقد بهروز قربانزاده (1397)
عضو پیوسته انجمن نقد بهروز قربانزاده (1395)
پایان نامه
بررسی تطبیقی اشعارجورج شکور و میرزامحمود فدایی تلاوکی در واقعه ی عاشورا عباس عابدی فرد، مصطفی کمالجو، بهروز قربانزاده (1402)
الانزیاح التصویری فی سوره الأعراف جاسم محمد جابر غالب النجار، بهروز قربانزاده، مهدی شاهرخ (1402)
بررسی شیوه‌ها‌ی گفتگو و شخصیت‌پردازی در رمان « پل دختران یعقوب» سید امیر رضا هاشمی، بهروز قربانزاده، مصطفی کمالجو (1402)
صوره «أنا والآخر » فی شعر أجود مجبل سلامه الصافی، مصطفی کمالجو، بهروز قربانزاده (1402)
بررسی گفتمان روایی در سوره‌های نمل و روم بر اساس نظریه ژرار ژنت فاطمه مرتمی، بهروز قربانزاده، مهدی شاهرخ (1402)
التناص فی شعر عبد الله بن المبارک مثنی عبد الله خضیر، حمید رضا مشایخی، بهروز قربانزاده (1402)
الصورهُ الفنیهُ عِندَ الشاعرِ جعفرِ الحلیّ فی دیوانِ (سحرُ بابلِ وسجعُ البلابلِ) وسام حمزه هاد الزرکانی الحسینی، حسین یوسفی، بهروز قربانزاده (1402)
المستوی الصوتی فی شعر حسین القاصد دیوان حدیقه الاجوبه نموذجاً مرتضی کریم الطائی، مهدی شاهرخ، بهروز قربانزاده (1401)
رمانتیک در شعر غاده السمان، مطالعه موردی: دیوان الأبدیه لحظه حب عطیه حبیبی، بهروز قربانزاده، مهدی شاهرخ (1401)
تمثلات القمیص فی شعر باسم فرات دراسه سیمیائیه مصطفی احمد مخیف، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1401)
دراسه مضمونیه جمالیه فی شعر فهد العسکر محمد عبد الرضا کاظم، حمید رضا مشایخی، بهروز قربانزاده (1401)
الانزیاح البیانی فی شعر المعتمد بن عباد الأندلسی ابراهیم خضیر حمود، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1401)
الالتزام فی شعر عدنان النحوی اسراء علی عنید، حمید رضا مشایخی، بهروز قربانزاده (1401)
التصویرالفنی لدی یحیی السماوی وتمیم البرغوثی دراسه موازنه حسین علی خلیف، مهدی شاهرخ، بهروز قربانزاده (1401)
الاتجاه الثوری واسالیبه الفنیه فی شعر احمد السقاف مزده نوزاد جلال، بهروز قربانزاده، حسن گودرزی لمراسکی (1401)
تحلیل رمان زقاق المدق بر اساس نظریه ی زایاگشتاری نوآم چامسکی نکیسا یگانگی، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1401)
الأنسنه الطبیعیه فی شعر ابن الرومی حمزه خالد جلوب الشمری، مهدی شاهرخ، بهروز قربانزاده (1401)
تحلیل مواضع فصل و وصل در سوره‌ی فاطر و یس زینب قربانی، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1401)
بررسی تکنیکهای داستانی در رمان امام العرش نجیب محفوظ فیروزنیا مهدی، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1401)
تقنیات السرد وجمالیاته فی روایتی "شتاء العائله لعلی بدر، و"سمفونیه الموتی" لعباس معروفی قحطان عدنان محمد، حسن گودرزی لمراسکی، بهروز قربانزاده (1401)
«صوره المقاومه فی شعر زاهر الألمعی محمد حسین ناصر الکرافی، حمید رضا مشایخی، بهروز قربانزاده (1401)
تحلیل روان‌شناسی رنگ در اشعار محمد عفیفی مطر سوگل عسکری کاسب، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1401)
تحلیل سبک شناسی لایه ای اشعار تیسیر سبول (بررسی موردی دیوان أحزان صحراویه) سید احمد میرخلیلی، حسن گودرزی لمراسکی، بهروز قربانزاده (1400)
الانزیاح وأنواعه فی قصائد الشاعر بلند الحیدری یونس الدهیمی، بهروز قربانزاده، مهدی شاهرخ (1400)
بررسی انواع ما ومعادل معنایی آن در رمان دموع علی سفوح المجد حمید گری نسب، حسین یوسفی، بهروز قربانزاده (1400)
خدمات ترجمه ای اسعاد عبد الهادی قندیل به زبان فارسی و عربی زهره حمزه نتاج، مصطفی کمالجو، بهروز قربانزاده (1400)
نقدو بررسی تطبیقی کنایه ها در ترجمه علی عباس زلیخه از دیوان حافظ حدیث اصلانی، مصطفی کمالجو، بهروز قربانزاده (1400)
آشنازدایی نحوی در شعر محمود سامی البارودی فروغ رستمی، بهروز قربانزاده، حسین یوسفی (1400)
اللغه العربیه و حسوبتها،المعجم الاکترونی والترجمه الآلیه نموذجا قصی حمید الشبلاوی، بهروز قربانزاده، حسین یوسفی (1399)

علایق پژوهشی

 • ترجمه وادبیات تطبیقی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون مدیر همکارهای علمی بین المللی (1402 - 1402)
 • مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی (1399 - 1401)
بیشتر

گالری تصاویر

بهروز قربان زاده