1403/01/25

محسن علیزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09125951720

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی ، علامه طباطبایی ، ایران (1382 - 1388)
  عنوان رساله: چارچوب تئوریک برای انتقادات بر مدیریت دولتی نوین
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، علامه طباطبایی ، ایران (1379 - 1382)
  عنوان رساله: بررسی کیفیت خدمات سیبای بانک ملی
 • کارشناسی مدیریت دولتی ، تهران ، ایران (1376 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Investigating the Effect of High-Performance Work Systems (HPWS) on Organizational Performance zeinab keramatiyazdi, Mohsen Alizadeh sani, Aboalhasan Hosseini (2023)
ارتقای داراییهای معنوی نهادهای رسمی و غیررسمی با غنای اخلاقی سرمایۀ انسانی مریم خسروی، محمود یحیی زاده فر، دیوید الستروم، محسن علیزاده ثانی (1400)
Economic growth and human capital in Iran: A phenomenological study in a major Central Asian economy Maryam Khosravi, mahmood yahyazadehfar, Mohsen Alizadeh sani (2021)
ارتباط کارکردهای مدیریت منابع انسانی و ستاده های سازمانی : پژوهش فراتحلیل زینب کرامتی یزدی، محسن علیزاده ثانی، ابوالحسن حسینی (1400)
نگاهی به مطالعات فرارسی فناورانه از منظر گذارهای پایدار: رویکرد فراترکیب سوما رحمانی، محسن علیزاده ثانی، مهدی مجیدپور، محمد ولی پور خطیر (1399)
شناسایی عوامل موفقیت شرکت اینترنتی علی بابا فریده انوری، محسن علیزاده ثانی، میثم شیرخدایی، محمد ولی پور خطیر (1398)
تحلیل شکاف فناوری صنعت فولاد ایران با کشورهای منتخب از منظر بهره وری سوما رحمانی، محسن علیزاده ثانی، محمد ولی پور خطیر، مهدی مجیدپور (1398)
طراحی الگویی به منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علومتربیتی، با تاکید بر رویکرد اشتغال زایی مجتبی تجری، ابراهیم صالحی عمران، یداله مهرعلیزاده، محسن علیزاده ثانی (1398)
رابطه جذابیت برند کارفرما وگرایش به مهاجرت : مطالعه نقش تعدیل گر امکان مهاجرت الهه شوقی لرد، محسن علیزاده ثانی، میثم شیرخدایی، محبوبه عرب کلمری (1398)
مقایسه جذابیت برند کارفرمایی بخش های دولتی و خصوصی: دیدگاه دانشجویان دانشگاه های فنی و مهندسی الهه شوقی لرد، محسن علیزاده ثانی، میثم شیرخدایی، محبوبه عرب کلمری (1398)
تأثیر سرپرستی اجحاف آمیز بر تمایل به ترک شغل: با میانجی گری رفتار آوایی و خودکارآمدی ابوالحسن حسینی، محسن علیزاده ثانی، زینب درویشی کلاهگری (1397)
شناسایی موتور نظام نوآوری فناورانه رادیودارو در ایران سعیده لرستانی، محمود یحیی زاده فر، طاهره میرعمادی، محسن علیزاده ثانی (1397)
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ محسن علیزاده ثانی، ابوالحسن حسینی، امیر تبسمی (1397)
ارائه الگوی مفهومی برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر زمینه دانشگاهی ایران عباس فرازی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علیزاده ثانی، محمد رضا طبیبی (1395)
اثر تنوع ادراک شده بر عملکرد مالی تیم: نقش تعدیلگر اعتماد سازمانی محسن علیزاده ثانی، محمود یحیی زاده فر، مریم حسن زاده (1393)
روایی در تحقیق کیفی Mohsen Alizadeh sani (2005)
مقاله ارائه شده
پارادایم لجستی ک 4.0 : مروری بر مفاهیم و کاربردها دانیال عزیزیان، محسن علیزاده ثانی، محمد صفری (1401)
بررسی تاثیر اینترنت اشیاء بر کارکرد های مدیریت منابع انسانی زینب کرامتی، محسن علیزاده ثانی، ابوالحسن حسینی (1398)
شناسایی و تبیین عوامل فرهنگی در مذاکره تجاری با روس ها مرتضی موقر، محسن علیزاده ثانی، عباس پنبه کار (1397)
شاخص های کلیدی داشبورد منابع انسانی در سازمان های اموزشی و پژوهشی محسن علیزاده ثانی، محمد رضا طبیبی، روح الله نظری (1397)
بررسی معیارهای رهبری اخلاقی از منظر امام صادق علیه السلام هانیه شعبانی، مرتضی موقر، محسن علیزاده ثانی (1396)
توسعه ظرفیت تاب آوری سازمان از طریق فعالیتهای مدیریت استعداد استراتژیک فاطمه جعفری بازیار، ابوالحسن حسینی، محسن علیزاده ثانی (1396)
بررسی عوامل کلیدی موفقیت داشبورد منابع انسانی محسن علیزاده ثانی، محمد ولی پور خطیر، راضیه السادات میرمعینی (1395)
نوع شناسی خدمات رفاهی کارکنان امیر تبسمی، محسن علیزاده ثانی، ابوالحسن حسینی (1395)
عوامل موفقیت در مذاکرات تجاری در سطح بین المللی زهرا تیموری، محسن علیزاده ثانی، محمد رضا طبیبی (1395)
پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1395/11/22 10:50:34 ب.ظ محمد رضا طبیبی، محسن علیزاده ثانی، رقیه محمدنژاد (1395)
پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1395/11/22 11:35:48 ب.ظ زهرا تیموری، محسن علیزاده ثانی، محمد رضا طبیبی (1395)
تغییر برند,چرا و چونه؟ مائده فرجی، محمد رضا طبیبی، محسن علیزاده ثانی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
پایان نامه
شناسایی و تبیین عوامل موثر بر استراتژی های بازاریابی کسب و کارهای لجستیک دانیال عزیزیان، محمد صفری، محسن علیزاده ثانی (1401)
شناسایی و اولویت بندی چالش‌های قانون کار ایران در اقتصاد گیگ مهدی فاضلی، مرتضی نجابت خواه، محمد صفری، محسن علیزاده ثانی (1399)
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت داشبورد منابع انسانی راضیه السادات میرمعینی، محمد ولی پور خطیر، محسن علیزاده ثانی (1395)

علایق پژوهشی

 • مدیریت تعارض
 • مدیریت منابع انسانی
بیشتر