1403/03/02

محسن علیزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09125951720

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشنویس طرح پژوهشی خاتمه یافته ثبت شده در 1399/02/22 2:54:37 ب.ظ
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
آسیب شناسی، مدیریت منابع انسانی، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان ، چرخه عمر ، سیستم حقوق، سیستم ارزیابی عملکرد
سال 1399
پژوهشگران محسن علیزاده ثانی

چکیده

در این پروژه ، ابتدا چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به شناسایی چرخه عمر شرکت در حرکت از مرحله رشد سریع به مرحله بلوغ، اصلاحات ساختاری تدوین و ساختار پیشنهادی در هیئت مدیره به تصویب رسید. سپس بر اساس آسیب ها و فرصت های شناسایی شده و بر مبنای ساختار جدید ، زیرسیستم های منابع انسانی در حوزه هایی همچون حقوق و مزایا، ارزیابی عملکرد تدوین و اجرایی شدند.