1403/03/02

محسن علیزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09125951720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل شکاف فناوری صنعت فولاد ایران با کشورهای منتخب از منظر بهره وری
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شکاف فناوری فرارسی تولید مرزی تصادفی صنعت فولاد نرم افزار فرونتایر
سال 1398
مجله پژوهشنامه مديريت اجرايي
شناسه DOI
پژوهشگران سوما رحمانی ، محسن علیزاده ثانی ، محمد ولی پور خطیر ، مهدی مجیدپور

چکیده

توسعه فناوری عامل اصلی توسعه اقتصادی بلندمدت شناخته شده است. در این راستا تحریک نوآوری به منظور حفظ موقعیت در رقابت جهانی ضروری به نظر می­رسد. طراحی و ارزیابی هر خط مشی نوآوری مستلزم جستجوی روش­هایی برای اندازه­گیری و مقایسه میزان توانایی فناورانه کشورهای مختلف است. مقاله حاضر به منظور بررسی میزان تفاوت توانایی فناورانه کشورهای برتر تولیدکننده فولاد در جهان، به بررسی و تخمین شکاف فناوری در صنعت فولاد ایران با 13 کشور منتخب می­پردازد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان شکاف فناوری، و ارائه راهکارهایی جهت رفع این شکاف فناوری می­باشد. به این منظور مبتنی بر روش اقتصادسنجی، دو دسته داده­های ورودی (مواد اولیه، مصرف انرژی و نیروی انسانی) و خروجی (تولید کل فولاد) در بازه زمانی2009-2014 از طریق پایگاه­های داده مختلف جمع­آوری، و از طریق نرم افزارهای فرونتایرو گَمز تحلیل شدند. نتایج مبتنی بر تخمین مرزهای فناوری هر گروه از کشورها و مقایسه آنها با فرامرز فناوری موجود، حاکی از آن است که ایران بعد از روسیه بیشترین شکاف فناوری را در صنعت فولاد نسبت به کشورهای منتخب دارد.