1403/03/02

محسن علیزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09125951720

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه بین رهبری تحول‎آفرین و نوآوری سازمانی در سازمان‎های دولتی ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رهبری تحول‎آفرین، نوآوری سازمانی، سازمان‎های دولتی
سال 1401
پژوهشگران مرتضی موقر ، رضا رحمانی ، محسن علیزاده ثانی

چکیده

در محیط تحولی سازمان‎های اداری ، رهبران سازمانی امروزه نیازمند اتخاذ سبک های مناسب با چنین شرایطی هستند تا بتوانند بقای سازمان خود را تضمین و منشا نوآوری و تحول در آنها باشند. تحقیقات بسیاری در حوزه رهبری تحول‎آفرین در سازمان‎های دولتی ایران صورت گرفته است. بررسی کمیت و کیفیت آن‎ها و تاثیری که در سازمان‎های دولتی داشته و یا می توانند داشته باشند از جمله موضوعاتی است که جای آن در یک پژوهش خالی بوده است. هدف از پژوهش بررسی تاثیر گذاری رهبری تحول‎آفرین بر نوآوری در سازمان‎های دولتی ایران بوده است.