1403/03/02

محسن علیزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09125951720

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی معیارهای رهبری اخلاقی از منظر امام صادق علیه السلام
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رهبری اخلاقی، اخلاق اسلامی، سیره امام صادق(ع)
سال 1396
پژوهشگران هانیه شعبانی ، مرتضی موقر ، محسن علیزاده ثانی

چکیده

رهبری اخلاقی، یکی از رویکردهایی است که در دهههای پایانی قرن بیستم میلادی، به طور جدی در ادبیات رهبری و مدیریت وارد شده است. هدف از این پژوهش، بررسی ویژگیهای رهبری اخلاقی بر مبنای سیره امام صادق علیه السلام میباشد.روش پژوهش بکار رفته، توصیفی کیفی از نوع تحلیل - محتوا است، که با بکارگیری این روش به تحلیل احادیث و روایات امام صادق)ع(، از کتاب مسندالامام صادق علیه السلام و چهار جلد اصول کافی، پرداخته شد، و در طی جمعآوری دادهها، 0222 روایت بررسی شد، که 0255 نکته کلیدی، و سپس 460 زیرمقوله، و 02 مقوله استخراج گردید، و در انتهای این پژوهش، مقولهها به ویژگیها و رفتارهای سلبی ایجابی تقسیم بندی گردید